Stratejik Planlama

Stratejik planlama ile gerçek anlamda etki oluşturacak sonuçlara odaklanıyoruz.

Ölçülebilir stratejilerin her şeyden önce geldiğine inanırız ve projeleri ilk olarak stratejik bir plana oturturuz.

Bu planı, offline pazarlama stratejisi ile etkin bir şekilde entegre olacak ve hedef kitlenizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlarız.

Reklam Ajansımız ile Dijital Reklam Ajansımız  beraber kapsamlı bir plan hazırlar ve Yatırımınızın geri dönüşünü en iyi şekilde almanız için çözüm ortağı oluruz ve ekibinizin bir parçası gibi çalışırız.

Hedef Kitle Analizi:

Hedef Kitle Analizi ile, online pazarlama çalışmaları kapsamında markanızın mesajını ileteceğimiz hedef kitlenin sosyal ekonomik statü ve demografik faktörlerini tespit ederiz.

Tespit edilen hedef kitle özellikleri arasında; gelir düzeyi, cinsiyet ve yaş, coğrafi bölge ve yerleşim, eğitim ve mesleki statü ilk ve en önemli kriterler arasında yer almaktadır. Araştırdığımız ikincil kriterler ise; tutum ve davranışlar, değerler ve hayat tarzı gibi sosyal eğilimlerden oluşmaktadır.

SWOT & Rekabet Analizi:

Markanız adına yapacağımız SWOT analizi sayesinde işletmenizin dış çevresini inceleyerek fırsatlar ve tehditleri, iç çevresini inceleyerek güçlü ve güçsüz olduğu özellikleri tespit ederiz.

S: (Güçlü yanlar) İşletmenizin iç çevre analizi ile, rakiplerinize göre daha üstün olduğu varlık ve yetenekleri tespit ederiz. Güçlü yanlar, fırsatları değerlendirmede ve tehditlere karşı direnç göstermede önemli unsurlardır.

W: (Güçsüz yanlar) İşletmenizin varlık ve yetenek kapasitelerinin rakiplerinize göre güçsüz ve düşük olduğu durumları tespit ederiz. Stratejiler zayıflıklar üzerine kurulamayacağından dolayı, belirlenen zayıflıkların mutlaka giderilmesi gerekmektedir.

O: (Fırsatlar) İşletmenizin dış çevre analizi ile, olumlu sonuçlar yaratabilecek unsurları tespit ederiz. Dış çevre unsurları sürekli değişim halinde olduğundan dolayı bu fırsatlardan faydalanabilmek için yetenek ve varlıklarınızın rakiplerinizden daha üstün olması gerekir.

T: (Tehditler) İşletmenizin dış çevre koşullarına bağlı olarak fırsatların aksine varlığını sürdürmesine engel teşkil eden durumları tespit ederiz. Bu tip durumları güçlü yanlarınız ile karşılaştırırız.

Online marka stratejisi:

Markanızı, ürün ve hizmetlerinizi online platformlarda etkin biçimde tanıtmayı hedefleriz.

Belirlenen hedef kitleye ulaşarak, bu kitleyi potansiyel müşterilere dönüştürmeyi amaçlarız ve bu doğrultuda online marka stratejisi oluştururuz. Günümüzde internet üzerinden sürdürülen pazarlama çalışmalarının çeşitliliği, mutlaka bir online marka stratejisine sahip olmayı gerektirmektedir. Stratejik planlama kapsamında, markanızın ihtiyaçlarını netleştirerek, kısa ve uzun dönemli stratejiler oluştururuz ve yatırımınızın geri dönüşünü hedefleriz.

İş modeli geliştirme:

Aklınızdaki iş fikrinin internet ortamına aktarılması sürecinde, başarı şansı en yüksek olan iş modelini oluşturmanız ve iş planlarına dönüştürmeniz konusunda size yardımcı oluruz.

İnternet ortamında başarılı bir iş modeli için deneyimsel içgörü ve strateji çok büyük önem taşımaktadır. İş modeli kapsamında, marka kavramı, site ve yol haritaları oluşturma gibi ön çalışmalar ile beraber organizasyonel ve finansal ihtiyaçları öngörürüz. Deneyimlerimizden faydalanarak iş modelinizin başarılı olması için gerekli en kritik konu olan gelir modellerinin tespiti ve oluşturulmasında size yol gösteririz.   Türkiye’de çoğu start-up projesinde firmaların kısa dönemli planlamadan dolayı   başarısız olduğunu göz önüne alarak, iş modelinizi uzun dönem öngörüleri ile planlarız ve stratejik planlama aşamasında başarı faktörlerini garantiye alırız.

Dijital pazarlama stratejisi:

Markanız adına geliştireceğimiz dijital pazarlama stratejisi kapsamında iş hedeflerine yöneliriz ve stratejinizi teknoloji değil iş fırsatları üzerinden kurgularız.

Markanız adına yapacağımız Hedef Kitle, SWOT ve Rekabet Analizlerini göz önüne alarak; pazarlama hedeflerini marka, pazar fırsatları ve tüketici kitlesi bazında detaylandırırız.

Daha sonra, hedef kitleye erişilebilecek platformları ve teknolojik kaynakları bir araya getiririz ve mevcut iş modellerinizin dijital pazarlama vizyonunu desteklemesi için hangi değişikliklerin yapılması gerektiğini tespit ederiz.

Dijital Pazarlama Stratejinizi, Yeni Nesil Pazarlama olarak adlandırdığımız “Inbound Marketing” kanalları üzerinden planlarız ve markanız için etkin bir web eko sistemi oluştururuz.