Markalaşma sürecinde; stratejik, kavramsal ve görsel tüm çalışmaları yönetiyoruz.

Kahverengi Reklam Ajansı olarak Marka Kimliği Geliştirme sürecinde markanın konumlandırılma ve kavramsal çalışmalardan sonra görsel tasarım aşaması gelmektedir. Markanız ile ilgili vermek istediğiniz mesajı tüketiciye ileten isim, logo ve kurumsal kimlik tasarımı ile markalaşma sürecindeki başarı oranı yükselir ve akılda kalıcılık artar.                                           Markanız için tasarlayacağımız akılda kalıcı, hedef kitlenin algılayabileceği sade ve şık bir kurumsal kimlik ile şirketinizin müşterileriyle iletişime geçtiği tüm noktalarda markanız akıllara kazınır.

Konumlandırma:

Konumlandırma, marka kimliği geliştirme sürecinde marka veya ürün isim çalışmasından önce yapılmalıdır. Etkili bir konumlandırma için markanızın fiziksel ve duygusal özelliklerinden yola çıkarız ve stratejik planlama kapsamında tespit ettiğimiz hedef kitle ve pazar boşluklarını göz önüne alırız.                                                                                                                                 Konumlandırma esnasında birincil amacımız, rakipleriniz ile farklarınızı ortaya koyarak, markanızın farklılaşmasını sağlamaktır.

Firma İsim çalışması:

İsim, marka veya ürünün en önemli unsurudur. markalaşma sürecindeki başarı oranında belirleyici rollerden biriside isimdir. İster marka, ister ürün, ister bir blog için, tüm bu isim çalışmaları günümüzün kalabalık iletişim ortamında ön plana çıkarak, akılda kalıcılığı sağlar.

Kahverengi Reklam Ajansı olarak markanız adına yapacağımız isim çalışmasında, hedef kitle kriterlerinizi, hedef kitlenize aktarmak istediğiniz mesajı , ismin kullanılacağı platformu ve formatlarını göz önüne alarak etkin, yalın ve akılda kalıcılık amaçlarız. Beyin fırtınasının ardından çıkan ilk fikirlerden anlam ve ses olarak marka olabilecek sözcükler türetiriz. Değişik köklerden sözcük türetme sürecinde, yabancı dillerdeki eşanlamlı sözcükleri tarama ve fonetik olarak markaya uygun bileşimleri türetme gibi yöntemler kullanırız.

Marka kavramını geliştirme:

Markanızın hedef kitleyle asıl paylaştığı, ifade ettiği anlamdır. Bu sayede ilgi çeker ve yayılır. Kahverengi Reklam Ajansı olarak, markanızın kavramı ürünlerinizden bağımsızdır; içinde bakış açılarını, davranışları, yargıları, felsefeyi, düşünce tarzını, güdüleri, ilgi alanlarını, dünya görüşlerini barındırır. Markanızın kimliğini geliştirirken bu doğrultuda bir kavramsal inceleme yaparız ve markanızın etrafında görsel bir ekosistem oluştururuz.

Logo tasarımı:

Doğru tasarlanmış bir logo sade, uygulanabilir, estetik ve özgün olmalıdır. Logo tasarımı fark oluşturmak için önemlidir. Markanızın veya ürünlerinizin diğerlerinden önde görünebilmesi için öncelikle kolay algılanabilir, farklı, özgün ve akılda kalıcılığı yüksek olan bir logo tasarımına sahip olması gerekir.

Markanız için tasarlayacağımız logonun akılda kalıcı, çağrıştırıcı, sade ve şık bir logo olmasını amaçlarken aynı zamanda temel grafik tasarım ve tipografi kurallarına uygun olmasına özen gösteririz.

Dijital kurumsal kimlik tasarımı:

Dijital Kurumsal Kimlik Tasarımı Aşamasında, Markanın görsel bir bütünlüğü, vizyonu, hedefleri, yapısı ve markayı temsil eden tasarımların birbiriyle olan tutarlılığına kurumsal kimlik adı verilir. Logo tasarımı ve kullanılan tüm tasarım unsurlarının bir bütün içinde olması, standartlaştırılmış ve her platformda paralel kullanılması markayı öznelleştirir ve markaya bir kimlik katar.

Kahverengi Reklam Ajansı olarak; Markanızın offline kurumsal kimliğine sadık kalarak, dijital platformlarda kullanılmak amacı ile dijital antetli kağıt, sunum dosyaları ve benzeri görsel araç ve dökümanları tasarlarız. Markanız için oluşturacağımız Dijital Kurumsal Kimlik Kılavuzu sayesinde sosyal medya konumlandırmanız dahil tüm dijital platformlarda markanızın tutarlı bir kimliğe sahip olmasını sağlarız..